Bekijk het filmpje: KOKS Group over het waarom van energiepositief.

, ,

In bijgaande video legt Dick Winkelhuis meer uit over ons eigen energiebedrijf BE+: “Wij zijn op de Boekelermeer al goed weg om het bedrijventerrein energiepositief te krijgen.” Rick Koks vertelt aarom zijn bedrijf meedoet aan dit ambitieuze project.

Zonneweide van Zon geeft Boekelermeer nog meer positieve energie

, ,

Op 26 november is op bedrijventerrein Boekelermeer een grote zonneweide geopend. Dit gebeurde op feestelijke wijze door wethouder duurzaamheid, Christian Braak. De totstandkoming van de zonneweide is een samenwerking van Energiezorg (samenwerking van HVC en Afvalzorg) en Sortiva. Samen zijn zij de opdrachtgever van de zonneweide, als Zonnepark Boekelermeer.

 

15.000 m2 panelen verduurzamen Boekelermeer

Edwin Besseling, manager KAM en projecten: “De ruim 8000 zonnepanelen zijn gelegd op de helling van de stortplaats van Sortiva. De gehele oppervlakte bestrijkt daarmee zo’n 15.000 m2 van de totale afvalberg. Uiteraard is de afvalberg eerst netjes afgedicht met schone grond. Daarna zijn de zonnepanelen geplaatst aan de zuidkant van het terrein. We hebben ook aandacht besteed dat het park er mooi uitziet en past in de omgeving. De panelen hebben een zwarte rand om schittering te voorkomen. Langs de rand van het park ligt een landschappelijke dijk als groene omlijsting.”

Energie Neutraal


“De zonneweide genereert zoveel zonne-energie dat er circa 750 huishoudens voor de duur van één jaar hun energie van kunnen afnemen, dit is circa 2,4 miljoen kilowattuur groene stroom. Met de twee windmolens op het terrein kunnen wij energieneutraal werken. Want al onze machines en sorteermachines kunnen op de opgewekte stroom draaien. En daar houden we dan nog van over. Die stroom gaat naar het openbare net. Zodat huishoudens en andere bedrijven er ook gebruik van kunnen maken.”

Zon Boekelermeer

“De zonneweide in de Boekelermeer is het eerste energiepark dat we vanuit de combinatie in Zon Boekelermeer openen.” vertelt Besseling. “Hierna volgen nog de zonneweides Zon Crayesteijn (Dordrecht) en Zon Wieringermeer (Middenmeer)”. Het is een mooie bijdrage aan de duurzaamheid. Door energieneutraal te kunnen werken dragen we op deze manier bij aan duurzaamheid.

Sortiva

Sortiva is een dochteronderneming van HVC en G.P. Groot B.V. en verwerkt afval voor hergebruik en nuttige toepassing. De gerecyclede afvalstromen krijgen een tweede leven als grond-, bouw- of brandstof. Afnemers van deze producten zijn onder andere de wegenbouw, de hout- en papierindustrie, de kunststofbranche en de energetische industrie. Sortiva levert een bijdrage aan een duurzame leefomgeving door continu naar nieuwe economisch verantwoorde toepassingen voor de inzet van afvalstromen te zoeken. En streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van grond-, bouw- en biobrandstoffen.

HVC 

HVC is in april 1991 opgericht en twee jaar later werd de eerste paal van de afvalenergiecentrale op de Boekelermeer in Alkmaar geslagen. Sindsdien is er veel veranderd. HVC heeft zich ontwikkeld van een pure afvalverwerker naar een overtuigd nutsbedrijf waar hergebruik van waardevolle grondstoffen uit afval en het opwekken van (duurzame) energie centraal staat. De geproduceerde duurzame energie wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen en inwoners (HVC KringloopEnergie). Verder ondersteunt HVC gemeenten bij de ‘van gas los’ energietransitie met de aanleg van lokale warmtenetten en om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, geothermie, biomassa, zon en wind.

Bron: Boekelermeer.nl

Sortiva Alkmaar    GP Groot

Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft aandacht voor Boekelermeer Energiepositief

,

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord besteedt in zijn nieuwsbrief aandacht aan Boekelermeer Energiepositief. Projectleider Gerard Fit vertelt over de collectieve inkoop van zonnepanelen en de plannen voor de oprichting van een lokaal energie handelsplatform.

 

 

 

Ondernemers Boekelermeer en Overdie uitgenodigd voor collectieve inkoop zonnepanelen

,

Ondernemers Boekelermeer en Overdie uitgenodigd voor collectieve inkoop zonnepanelen

De bedrijven die zijn gevestigd op de bedrijventerreinen Boekelermeer en Overdie in Alkmaar krijgen de mogelijkheid om mee te doen aan een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Het aanbod gaat uit van het ambitieuze project Boekelermeer Energiepositief  om het bedrijventerrein meer energie te laten opwekken dan er wordt verbruikt. Door mee te doen, besparen de bedrijven structureel op hun energiekosten én dat – dankzij de collectieve inkoop – met lagere investeringskosten. Met een mailing worden/zijn alle bedrijven die mee mogen doen binnenkort geïnformeerd. Het project wordt uitgevoerd door het Energie Platform regio Alkmaar, een initiatief van diverse bedrijvenverenigingen en de gemeente Alkmaar.

Besparen op investering en energierekening

Boekelermeer Energiepositief doet ondernemers duurzaam aanbod.

Update erkende maatregelen voor energiebesparing

Vanaf januari 2018 zijn er 19 Erkende maatregelenlijsten voor diverse bedrijfstakken. In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Via de 19 Erkende maatregelenlijsten (EML) kunnen bedrijven voldoen aan deze verplichting.
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 maardgasequivalenten.
De erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing komen tot stand in in nauw overleg met de betrokken brancheorganisaties, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en koepelorganisaties.

Slimmer energie instellen

Het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is vanaf 2018 bij 6 utiliteitsbranches als nieuwe maatregel toegevoegd. Het gaat hierbij om de gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren,  onderwijsinstellingen,  sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel.
Het EBS laat op eenvoudige wijze zien waar en hoe er door slimmere instellingen energie en dus kosten kunnen worden bespaard.

Meer weten?

Van: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/update-erkende-maatregelen-voor-energiebesparing 

 

Blijf Boekelermeer energiepositief volgen.