Bekijk het filmpje: KOKS Group over het waarom van energiepositief.

, ,

In bijgaande video legt Dick Winkelhuis meer uit over ons eigen energiebedrijf BE+: “Wij zijn op de Boekelermeer al goed weg om het bedrijventerrein energiepositief te krijgen.” Rick Koks vertelt aarom zijn bedrijf meedoet aan dit ambitieuze project.

Wethouder plaatst eerste van 17.000 (!) zonnepanelen 

Boekelermeer hard op weg naar energiepositief

Op maandag 25 maart 2019 plaatste de Alkmaarse wethouder Dijkman de eerste van 17.000 zonnepanelen van ‘Boekelermeer energiepositief’ op het dak van HAIL Europa op het bedrijventerrein. De plaatsing trok tientallen geïnteresseerden naar deze heugelijke gebeurtenis.

Projectleider Gerard Fit (l) en de Alkmaarse wethouder Dijkman bij de plaatsing van de eerste van 17.000 zonnepanelen in de Boekelermeer.

Bedrijventerrein  Boekelermeer wil in 2025 meer energie opwekken dan er in totaal wordt verbruikt. Deze gigantische doelstelling kwam op maandag 25 maart 2019  een reuzenstap dichterbij. Wethouder Pieter Dijkman (economische zaken) plaatste namelijk samen HAIL-directrice Annebet Meinen de eerste van 17.000 zonnepanelen –  die collectief door de bedrijven zijn ingekocht – op het dak van HAIL Europe

Liefst een twintigtal bedrijven doet mee aan de gezamenlijke inkoop van zonnepalen door ‘Boekelermeer energiepositief’, een project dat steun krijgt van onder meer de gemeente Alkmaar. De belangstelling is zo groot dat een tweede inkoopronde eraan komt. De deelnemende bedrijven gaan fors besparen op hun energierekening. Dankzij grote volumekorting vallen de investeringen op de installaties substantieel lager uit dan als de deelnemers deze individueel hadden ingekocht. De milieuwinst is groot:  de 17.000 zonnepanelen zijn goed voor 4 miljoen kWh, dat is net zoveel als 1.400 huishoudens jaarlijks aan stroom verbruiken

Boekelermeer wil in 2025 energiepositief zijn

Na in 2015/16 te zijn gekozen tot ‘beste bedrijventerrein van Nederland’ maken de bedrijven op de Boekelermeer een volgende stap om die titel nog meer waar te maken. Het project Boekelermeer energiepositief beoogt dat het terrein meer energie gaat produceren dan er wordt verbruikt. Ambitieus, maar haalbaar! Door de besparing op de energiekosten verbetert het rendement van de deelnemende bedrijven en stijgt de waarde van hun vastgoed. Allemaal zaken die ook nog eens goed zijn voor het vestigingsklimaat  op de Boekelermeer. Alkmaar behoort met dit project bij de koplopers van duurzaamheidsprojecten in Nederland.

Deze geslaagde inkoopactie is een goede start voor het doel om zoveel mogelijk daken – van de tweehonderd bedrijven op de Boekelermeer – te gaan benutten voor het opwekken van zonnestroom. In totaal is er 35 hectare dak in de Boekelermeer. Er valt dus nog heel veel geld en energie te besparen door het realiseren van een compleet zonnepanelenpark ‘op’ het bedrijventerrein.

Over HAIL Europe 

De eerste van de 17.000 zonnepanelen klaar om te worden te worden geplaatst.

HAIL Europe is een innovatieve en toonaangevende internationale leverancier van guest supplies. Van een éénpersoons werkkamer naar een hypermodern bedrijfspand in de Boekelermeer. Annebet Meinen begon het bedrijf 20 jaar geleden en vormt nu met haar vader en Willemijn Meinen de directie. Het team bestaat 10 medewerkers, dat zorgt voor producten voor gasten van bed & breakfasts, hotels tot en met 5 sterren, vakantieparken, groothandels (Hanos, Sligro) en riviercruiseschepen. HAIL Europa is gevestigd op de Boekelermeer en ziet – met het plaatsen van zonnepanelen – de toekomst nog zonniger tegemoet.

Boekelermeer energiepositief wordt in samenwerking met de gemeente Alkmaar uitgevoerd door het Energie Platform regio Alkmaar (EPA).  Wilt u meer informatie of meedoen, mail dan: info@epalkmaar.nl

Meer informatie over het project vindt u op: http://boekelermeerepositief.nl

Nieuwsbrief Lente 2019

,

Doorbraak! Terugverdientijd zonnepanelen onder de vijf jaar door collectieve inkoop

Door gezamenlijk in te kopen daalt de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen naar minder dan vijf jaar. “Een spectaculaire prijsdoorbraak! Ondernemers zijn nu echt een dief van hun eigen portemonnee als ze niet verduurzamen”, stelt Gerard Fit namens Boekelermeer Energiepositief.

Het nieuws over de spectaculaire prijsdoorbraak kregen enkele tientallen geïnteresseerde ondernemers te horen tijdens een even energieke als geanimeerde ontbijtbijeenkomst van Boekelermeer Energiepositief (BE+).

Gastheer Koks Groep

Op woensdag 9 januari verzorgde Koks Groep (u weet wel; de leverancier en producent van reinigingsmaterieel voor industrie en overheid) – met een kakelvers en krokant ontbijt – namens BE+ een zeer gastvrije ontvangst in het prachtige bedrijfsrestaurant.

BE+ streeft ernaar om het bedrijventerrein als geheel meer energie te laten opwekken dan de gezamenlijke bedrijven verbruiken. Collectieve inkoop van zonnepanelen is één van de manieren om dat doel te bereiken. Ondernemers van de Boekelermeer kregen vorig jaar de gelegenheid zich voor de collectieve inkoop in te schrijven en die mogelijkheid wordt wegens succes dit jaar herhaald.

Prijs 28% lager

Directeur Gerard Fit van EPA (de uitvoerder van BE+) legde in een presentatie uit hoe potentiële leveranciers zijn geselecteerd en beoordeeld voor de gunning van de levering van maar liefst 18.500 zonnepanelen, goed voor een productie 5 miljoen kWh (het verbruik van dik 1.400 huishoudens!) per jaar. Vijf mogelijke leveranciers zijn via een puntensysteem beoordeeld op kwaliteit, energieproductiecapaciteit, onderhoudskosten, garanties en uiteraard prijs. Wat dit laatste betreft had Fit een verrassing in petto. Door samen grootschalig in te kopen valt de prijs ongeveer 28 (!) procent lager uit dan de eerste raming die met de deelnemers is besproken.

Groene stroomversnelling

De prijsdoorbraak betekent dat de investering in kwalitatief zeer hoogwaardige installaties binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Een doorbraak die met individuele inkoop nooit kan worden gerealiseerd. Het is de hoop en de verwachting dat deelnemers snel opdracht verstrekken en er al in februari kan worden gestart met het aanleggen van de installaties. Daarmee komt het verduurzamen van de Boekelermeer letterlijk in een (groene) stroomversnelling. Het leverde Fit een applaus van de ondernemers op.

Enthousiasme voor eigen energie BV

Niet alleen de veel lagere investeringskosten in zonnepanelen kon rekenen op veel bijval. Namens de projectgroep BE+ kreeg ook Dick Winkelhuis de handen op elkaar voor de oprichting van een eigen energiebedrijf: Bepluisd Alkmaar B.V. Daarin zal verder worden samengewerkt aan een duurzame toekomst van het bedrijventerrein door kennis, gemak, maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen onder te brengen bij een eigen BV, van en voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Gelet op de enthousiaste reacties zal dit bedrijf er zeker komen. Daarover later meer. Indien u (alsnog) wil meedoen aan de collectieve inkoop van zonnepanelen op de Boekelermeer (of ander bedrijventerrein) helpt EPA u graag verder

Filmpje Energiepositief Boekelermeer

Energie-positieve voornemens voor 2019

Goede voornemens van Noord-Hollandse bedrijventerreinen: leg afspraken met energie-producerende bedrijventerreinen vast en versnel verduurzamen.

Een aantal deelnemers van BE+ werkt op dit met de overheid en het bedrijfsleven aan de totstandkoming van een convenant energie-producerende bedrijventerreinen. BE+ houdt zich bezig met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland en wil 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. De Noord-Hollandse bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Alkmaarse Boekelermeer zijn koplopers van BE+.

Sterke organisatie

Door afspraken vast te leggen hoopt BE+ dat er sneller concrete plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Door een sterke organisatie neer te zetten, kan ook kennisdeling makkelijker plaatsvinden. Binnen een actief netwerk worden best practices gedeeld en succesvolle projecten in het zonnetje gezet. En dat inspireert weer andere ondernemers.Een Trip Advisor-achtige site waarop deelnemers projecten kunnen beoordelen, draagt bij aan onderlinge uitwisseling van ervaringen. Een competitie-element stimuleert ondernemers om hun beste beentje voor te zetten.

De twee Noord-Hollandse deelnemers zijn al sterk georganiseerd als respectievelijk Hoorn80 Energiepositief (uitvoering: ECWF) en Boekelermeer Energiepositief (uitvoering: EPA). De uitvoerende zusterorganisaties EPA en ECWF hebben al de eerste succesvolle projecten in uitvoering, waaronder grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen.

Wetgeving belemmerend

Wet- en regelgeving die is gericht op verduurzaming staat soms verduurzaming in de weg.  Dat projecten met een terugverdientijd boven de vijf jaar niet verplicht worden gesteld, belemmert bijvoorbeeld het lange-termijn denken. Terwijl een visie op de toekomst juist nodig is structurele verduurzaming te verwezenlijken. Verder is handhaving van de regels een knelpunt; omgevingsdiensten hebben weinig zicht op wat gebeurt op bedrijventerreinen. Aanpassing van regels en betere handhaving zouden  in een convenant kunnen worden vastgelegd. Op die manier kan het energiepositief maken van bedrijventerrein worden versneld.

Verbinden en ontzorgen

Deelnemers zijn het er over eens dat het commitment op ambities, doelen en aanpak duidelijk gedefinieerd moet zijn in het convenant. “Energie neutraal in 2050” lijkt een goede stip op de horizon. De belangrijkste taak voor BE+ is, onder meer via EPA en ECWF, de organisatiegraad te versterken, bedrijven te verbinden en ondernemers te ontzorgen en het aanbieden van instrumenten die resultaten meten en processen versnellen.  Het convenant kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben als het gaat om bewustwording, het vergroten van het netwerk, onderlinge communicatie en financiering van projecten. TNO gaat met deze input van betrokken partijen verder met het ontwikkelen van het convenant.

TNO onderzoekt haalbaarheid slim energiesyteem Boekelermeer

Boekelermeer bij TNO-pilot Lokaal Energie Managementsysteem   

Met de bedrijventerreinen Hoorn 80 en Schiebroek Rotterdam is Boekelermeer Alkmaar aangewezen als pilot voor de ontwikkeling van een Lokaal Energie Managementsysteem (LEM). EenLEM draagt – d.m.v. onderlinge levering, goedkopere inkoop en minder kosten van transport van energie – bij aan kostenbesparing voor de deelnemers. 

Slim systeem

Er wordt een slim meet- en regelsysteem ontwikkeld waarbinnen het aanbod van de verschillende energiebron­nen kan worden afgestemd op de vraag. Zo zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van zonne- enwindenergie. Stroom wordt op meerdere plekken opgewekt en dat maakt levering onregelmatig en minder voor­spelbaar. Opslag van energie (die op dat moment niet nodig is) zou ideaal zijn, maar is helaas nog ingewikkeld en kostbaar.Door het sterk wisselende aanbod van duurzame energie ontstaan er pieken in het netwerk, dat hierdoor zelfs op bepaalde momenten overbelast kan raken. Een LEM-platform stelt deelnemers in staat om direct onderling energie te verhandelen.

Vraag en aanbod

Doordat steeds meer bedrijven zelf energie produceren zijn ze leverancier én afnemer. In de toekomst zullen smart grids (slimme netwerken) op grotere schaal de veranderde manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen, moeten gaan regelen en opvangen. Voor het installeren van smart grids hoeft niets te worden verbouwd. Stroomkabels en gasleidin­gen hoeven niet te worden vervangen. Voor de aanleg kan gebruik worden gemaakt van het glasvezelnet of van een Wifi-verbinding.

Meer weten? Meedoen? Neem contact op met TNO consultant Guus Mulder: guus.mulder@tno.nl

Bron artikel: BEpositief.nl 

Zonneweide van Zon geeft Boekelermeer nog meer positieve energie

, ,

Op 26 november is op bedrijventerrein Boekelermeer een grote zonneweide geopend. Dit gebeurde op feestelijke wijze door wethouder duurzaamheid, Christian Braak. De totstandkoming van de zonneweide is een samenwerking van Energiezorg (samenwerking van HVC en Afvalzorg) en Sortiva. Samen zijn zij de opdrachtgever van de zonneweide, als Zonnepark Boekelermeer.

 

15.000 m2 panelen verduurzamen Boekelermeer

Edwin Besseling, manager KAM en projecten: “De ruim 8000 zonnepanelen zijn gelegd op de helling van de stortplaats van Sortiva. De gehele oppervlakte bestrijkt daarmee zo’n 15.000 m2 van de totale afvalberg. Uiteraard is de afvalberg eerst netjes afgedicht met schone grond. Daarna zijn de zonnepanelen geplaatst aan de zuidkant van het terrein. We hebben ook aandacht besteed dat het park er mooi uitziet en past in de omgeving. De panelen hebben een zwarte rand om schittering te voorkomen. Langs de rand van het park ligt een landschappelijke dijk als groene omlijsting.”

Energie Neutraal


“De zonneweide genereert zoveel zonne-energie dat er circa 750 huishoudens voor de duur van één jaar hun energie van kunnen afnemen, dit is circa 2,4 miljoen kilowattuur groene stroom. Met de twee windmolens op het terrein kunnen wij energieneutraal werken. Want al onze machines en sorteermachines kunnen op de opgewekte stroom draaien. En daar houden we dan nog van over. Die stroom gaat naar het openbare net. Zodat huishoudens en andere bedrijven er ook gebruik van kunnen maken.”

Zon Boekelermeer

“De zonneweide in de Boekelermeer is het eerste energiepark dat we vanuit de combinatie in Zon Boekelermeer openen.” vertelt Besseling. “Hierna volgen nog de zonneweides Zon Crayesteijn (Dordrecht) en Zon Wieringermeer (Middenmeer)”. Het is een mooie bijdrage aan de duurzaamheid. Door energieneutraal te kunnen werken dragen we op deze manier bij aan duurzaamheid.

Sortiva

Sortiva is een dochteronderneming van HVC en G.P. Groot B.V. en verwerkt afval voor hergebruik en nuttige toepassing. De gerecyclede afvalstromen krijgen een tweede leven als grond-, bouw- of brandstof. Afnemers van deze producten zijn onder andere de wegenbouw, de hout- en papierindustrie, de kunststofbranche en de energetische industrie. Sortiva levert een bijdrage aan een duurzame leefomgeving door continu naar nieuwe economisch verantwoorde toepassingen voor de inzet van afvalstromen te zoeken. En streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van grond-, bouw- en biobrandstoffen.

HVC 

HVC is in april 1991 opgericht en twee jaar later werd de eerste paal van de afvalenergiecentrale op de Boekelermeer in Alkmaar geslagen. Sindsdien is er veel veranderd. HVC heeft zich ontwikkeld van een pure afvalverwerker naar een overtuigd nutsbedrijf waar hergebruik van waardevolle grondstoffen uit afval en het opwekken van (duurzame) energie centraal staat. De geproduceerde duurzame energie wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen en inwoners (HVC KringloopEnergie). Verder ondersteunt HVC gemeenten bij de ‘van gas los’ energietransitie met de aanleg van lokale warmtenetten en om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, geothermie, biomassa, zon en wind.

Bron: Boekelermeer.nl

Sortiva Alkmaar    GP Groot