‘Op de daken van de Boekelermeer is plek voor een compleet zonnepark’

Samenvatting

De Boekelermeer is op verzoek van de gemeente Alkmaar en de Stichting Beheer Boekelermeer (SBB) uitgekozen om aan een grootschalig landelijk verduurzamingsproject deel te nemen. De Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) wil 250 van de 3.500 Nederlandse terreinen verduurzamen. De Boekelermeer behoort tot de eerste tien terreinen waar dit project gaat beginnen. Na in 2015/16 te zijn gekozen als ‘beste bedrijventerrein van Nederland’ wordt nu een volgende stap gezet, om die titel verder waar te maken.

Realistisch

Ondanks het bestaande warmtenet van de HVC, meerdere zonnepanelen op daken en de windmolens van o.a. GP Groot is de Boekelermeer nog steeds grootgebruiker van energie. “Het netto energieverbruik van de Boekelermeer staat momenteel gelijk aan dat van tienduizend huishoudens”, zegt Gerard Fit namens het Energie Platform regio Alkmaar (EPA). Zij hebben de opdracht de uitvoering van dit project te coördineren. “Dit project loopt tot en met 2025 en het is de bedoeling dat de Boekelermeer tegen die tijd meer energie levert dan dat het verbruikt. Ambitieus, maar zeker mogelijk. Daar komt nog bij dat het bijdraagt aan de kostenverlaging en dus het rendement van bedrijven en natuurlijk ook weer een verdere verbetering van de vastgoedwaarde het vestigingsklimaat op de Boekelermeer.”

Gerard Fit legt uit dat onder andere TNO zich aan dit landelijke project heeft verbonden. “Dit kennisinstituut onderzoekt bedrijven individueel en het bedrijventerrein als collectief. Er wordt in beeld gebracht wat de energievraag is, hoe het energieverbruik verlaagd kan worden, hoe de resterende energievraag duurzaam opgewekt kan worden én wat er financieel gezien voor de bedrijven te winnen valt. Het is financieel namelijk zeer rendabel, zeker als de maatregelen gezamenlijk worden uitgevoerd. Ook dat wordt vanuit het project georganiseerd. Daarnaast geeft het project bedrijven de mogelijkheid om de maatregelen budgetneutraal te realiseren. De ‘quick-wins’? Zonnepanelen en LED-verlichting! Bedenk dat alle daken van de tweehonderd bedrijven op de Boekelermeer samen goed zijn voor zo’n 35 hectare. Daar kun je een compleet park van zonnepanelen op kwijt. Maar er valt ook veel winst te halen op het gebied van ledverlichting. Nu maakt nog minder dan twintig procent van de bedrijven hiervan gebruik.”

Duurzame bedrijvigheid

De opdrachtgevers voor dit project, de gemeente Alkmaar en SBB, zijn blij met het vooruitzicht dat de Boekelermeer straks een gigantische bijdrage gaat leveren op het gebied van positieve energie. Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): “Veel bedrijven krijgen hiermee een zet(je) in de rug als het gaat om het besparen van energie. Dit is een enorme stimulans. Dit gebied is geselecteerd omdat er veel grotere, professionele bedrijven zitten. Het vestigingsklimaat is al goed en met dit project biedt het ook kansen om dit verder te verbeteren en meer duurzame bedrijven aan te trekken.”

Ontbijtsessie

De aftrap van project vindt plaats tijdens een ontbijtsessie vanaf 07.30 uur op woensdag 29 november bij de Schuurman Groep op de Fluorietweg 29. Alle bedrijven op de Boekelermeer zijn hierbij welkom. Aanmeldingen via Pauline Priester van de SBB (p.priester@hvcgroep.nl)

“Stimulans”

Veel bedrijven krijgen hiermee een zet(je) in de rug als het gaat om het besparen van energie. Dit is een enorme stimulans. Dit gebied is geselecteerd omdat er veel grotere, professionele bedrijven zitten. Het vestigingsklimaat is al goed en met dit project biedt het ook kansen om dit verder te verbeteren en meer duurzame bedrijven aan te trekken.

Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast