Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft aandacht voor Boekelermeer Energiepositief

,

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord besteedt in zijn nieuwsbrief aandacht aan Boekelermeer Energiepositief. Projectleider Gerard Fit vertelt over de collectieve inkoop van zonnepanelen en de plannen voor de oprichting van een lokaal energie handelsplatform.

 

 

 

Ondernemers Boekelermeer en Overdie uitgenodigd voor collectieve inkoop zonnepanelen

,

Ondernemers Boekelermeer en Overdie uitgenodigd voor collectieve inkoop zonnepanelen

De bedrijven die zijn gevestigd op de bedrijventerreinen Boekelermeer en Overdie in Alkmaar krijgen de mogelijkheid om mee te doen aan een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Het aanbod gaat uit van het ambitieuze project Boekelermeer Energiepositief  om het bedrijventerrein meer energie te laten opwekken dan er wordt verbruikt. Door mee te doen, besparen de bedrijven structureel op hun energiekosten én dat – dankzij de collectieve inkoop – met lagere investeringskosten. Met een mailing worden/zijn alle bedrijven die mee mogen doen binnenkort geïnformeerd. Het project wordt uitgevoerd door het Energie Platform regio Alkmaar, een initiatief van diverse bedrijvenverenigingen en de gemeente Alkmaar.

Besparen op investering en energierekening

Boekelermeer Energiepositief doet ondernemers duurzaam aanbod.

Vomar Distributiecentrum

Vomar levert grote bijdrage om Boekelermeer energiepositief te maken

,

Vomar heeft vorig jaar ruim 4.000 zonnepanelen laten plaatsen op haar distributiecentrum op de Boekelermeer. Het betreft een oppervlakte van 18.000 vierkante meter (circa vier voetbalvelden). De panelen wekken jaarlijks 1 miljoen kWh stroom op. Dat is genoeg om meer dan 300 eengezinswoningen gedurende één jaar van energie te voorzien. Vomar liet een prachtig filmpje maken (een zogenoemde timelapse) dat wij graag even met u delen.

 

 

Update erkende maatregelen voor energiebesparing

Vanaf januari 2018 zijn er 19 Erkende maatregelenlijsten voor diverse bedrijfstakken. In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Via de 19 Erkende maatregelenlijsten (EML) kunnen bedrijven voldoen aan deze verplichting.
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 maardgasequivalenten.
De erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing komen tot stand in in nauw overleg met de betrokken brancheorganisaties, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en koepelorganisaties.

Slimmer energie instellen

Het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is vanaf 2018 bij 6 utiliteitsbranches als nieuwe maatregel toegevoegd. Het gaat hierbij om de gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren,  onderwijsinstellingen,  sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel.
Het EBS laat op eenvoudige wijze zien waar en hoe er door slimmere instellingen energie en dus kosten kunnen worden bespaard.

Meer weten?

Van: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/update-erkende-maatregelen-voor-energiebesparing 

 

Blijf Boekelermeer energiepositief volgen.

 

BOEKELERMEER ENERGIEPOSITIEF IN DE KRANT

Bedrijventerrein de Boekelermeer in 2025 energiepositief