Wat is BoekelermeerE+?

Positieve energie voor bedrijventerrein Boekelermeer

Als het aan de ondernemers en hun vertegenwoordigers ligt, levert bedrijventerrein Boekelermeer binnen vijf jaar méér energie op dan het verbruikt. Dit betekent een grote impuls voor het vestigingsklimaat op het bedrijventerrein. Met Boekelermeer Energiepositief (BoekelermeerE+) zitten wij in de kopgroep van het zeer ambitieuze project ‘Bedrijventerreinen Energiepositief’ (BE+) – zie filmpje hiernaast. Dit levert kostenbesparing én milieuwinst  op. Tegelijk betekent dit een enorme impuls voor de economie van de regio Alkmaar. Het project startte eind 2017. De deelnemers verduurzamen en besparen flink op hun energierekening. Een schone, maatschappelijk verantwoorde reputatie van de Boekelermeer is ook nog eens goed voor de waarde van het vastgoed. Via dit project worden miljoenen geïnvesteerd in Alkmaar:  werk voor installateurs, adviseurs, aannemers en andere bedrijven.

BoekelermeerE+  wordt ondersteund door Ondernemend Alkmaar, de gemeente Alkmaar en de Provincie Noord-Holland. De uitvoering wordt verzorgd door het Energie Platform regio Alkmaar (EPA).

Meedoen begint met de energiescan.

Meedoen? Dat kan! Ieder bedrijf op de Boekelermeer kan met 50% korting een energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten bedragen slechts € 250. De scan geeft u volledig inzicht in wat u met welke investeringen in geld kunt besparen door minder energie te gaan verbruik. Mail uw gegevens o.v.v. Boekelermeer naar info@epalkmaar.nl of vraag de energiescan aan door middel van het aanmeldformulier. Er wordt vrijblijvend contact met u opgenomen!

Samen maken we de Boekelermeer energiepostief!

Waarom BoekelermeerE+?

Vandaag zorgen voor de wereld van morgen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen (die nu nog voor zo’n 94% van de totale energievoorziening zorgen) raken uitgeput. De grootste verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie.

Wanneer we 250 bedrijventerreinen verduurzamen kunnen we een grote inhaalslag maken. Er zijn al verschillende initiatieven op het gebied van verduurzaming, maar dit zijn vaak kleinschalige projecten.

BoekelermeerE+ is met een aantal andere bedrijventerreinen geselecteerd om energiepositief te gaan worden. De ambitie is dat alle bedrijven op het terrein meer energie gaan opleveren dan er wordt verbruikt. Dat lijkt misschien onmogelijk maar alle bedrijven meewerken is dat  gewoon haalbaar. Om te beginnen door energie te besparen. Denk aan Ledverlichting, isolatie en andere besparende maatregelen. Wat je niet verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarnaast energie opwekken: zonnepanelen, warmtepompen,  warmtenet, een biomassacentrale tot aan windmolens behoren tot de mogelijkheden. Waar mogelijk bundelen we de krachten – ook omdat dat scheelt in de (investerings)kosten – maar uiteraard zullen veel bedrijven het met onze hulp zelfstandig kunnen doen. Met al die platte daken liggen zonne-installaties natuurlijk erg voor de hand. Laten we deze uitdaging aangaan!

Bedrijventerrein Hoorn 80 ging u voor: kijk hier voor de spectaculaire resultaten die in korte tijd al zijn behaald.

Hoe werkt het?

De eerste stap is om een energiescan te laten uitvoeren.  Het TNO heeft voor ieder bedrijf  op de Boekelermeer globaal het energieverbruik in kaart gebracht. Er blijkt veel te winnen voor het milieu. BoekelermeerE+  adviseert de bedrijven over met welke maatregel ze wat kunnen besparen en in welke tijd ze dat terugverdienen. Daar zit veel laaghangend fruit tussen, wat snel geld oplevert.  Die opbrengsten maken het mogelijk om ook dieper te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Er is een energiescan nodig om per bedrijf nog gedetailleerder een besparingsplan uit te werken. Omdat de initiatiefnemer van BoekelermeerE+ de helft meebetaalt, kost de scan slechts € 250. EPA kan daarbij de volledige financiering regelen en dat kan meestal worden terugbetaald uit besparing op de energiekosten. Uiteraard staat het de bedrijven vrij om zelf de investering op te brengen. U kunt hier de energiescan aanvragen.

Meedoen?

Dat kan. Ieder bedrijf op de Boekelermeer kan met 50% korting een energiescan laten uitvoeren. Dat is de eerste stap. De kosten bedragen slechts € 250 en dat geeft u volledig inzicht in wat u met welke investeringen kunt besparen. Pas daarna beslist u of u meedoet. Mail uw gegevens o.v.v. Boekelermeer naar info@epalkmaar.nl en er wordt contact met u opgenomen!